PLAYGROUND สนามวิ่งเล่นสุนัข

เจ้าของสุนัขหลายท่านมักเข้าใจผิดว่าการออกกำลังกายเราจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อสุนัขของเราเริ่มมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วการออกกำลังกายนั้นสามารถทำได้กับสุนัขทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงน้ำหนักตัว และไม่จำกัดสายพันธุ์ด้วย

ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เจ้าของสุนัขควรจะหมั่นพาสุนัขไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัข ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แถมยังส่งผลต่อสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น เพราะการออกกำลังกายจะช่วยลดความเครียดและความก้าวร้าวของสุนัขลงไปได้นั่นเอง

ที่ Dogxercise เรามีพื้นที่กว้างมากกว่า 2 ไร่ และออกแบบสนามหญ้าวิ่งเล่นสำหรับสุนัขให้ตอบสนองต่อความต้องการของสุนัขทุกช่วงอายุและทุกสายพันธุ์ ด้วยสนามหญ้าที่กว้างใหญ่จำนวน 2 สนาม ทั้งสนามทรงกว้างและทรงยาว ให้สุนัขได้สลับเปลี่ยนวิ่งเล่นออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขเพลิดเพลินจนไม่อยากกลับบ้านเลยทีเดียว